| hem | vävda bilder | Kvinnor och Teko |  Lista på vävar i serien Jämställdhet|

KVINNOR OCH TEKO
vävda textila bilder
textilkonstnär katrin bawah

Tekokrisen i början av 1980-talet inspirerade mig till att väva bilder om Tekoindustrin. När jag först planerade en separatutställning på temat hade jag en tanke om att välja ut och beskriva ett textilföretag. Jag skulle specialstudera produktionen, arbetsmiljön, arbetsvillkoren, kamratskapet, utvecklingen, nedläggningshoten, uppsägningar och varslen på just det företaget.
Jag ändrade mig under arbetets gång eftersom det var flera bilder som ville berättas. Tekokrisen fanns överallt i hela landet så det var istället sömmerskornas kamp och arbetsvillkor som fick bli fokus i utställningen.

Med tekniken bunden rosengång är det enkelt att få fram figurer med olika uttryck och detaljerna på figurernas kläder är medvetet valda för att förstärka berättelsen. Färgerna är också ofta symboler för olika saker som klasstillhörighet, kamp och ofrihet. Samtidigt vill jag att man ska kunna betrakta mina vävar som dekorativa bilder. Jag gör inte affischkonst.

Klicka på texten för att få läsa och se detaljer om vävarna
Kvinnoarbete, bunden rosengång och bildväv. Män finns i hundratals olika yrken, kvinnor endast i ett trettiotal. Kvinnoyrken är ofta en förlängning av hemarbetet t ex service och vård av barn och gamla. Kvinnoyrken har ofta låg status. textilkonstnär katrin bawah. Alternativ Produktion, väv i bunden rosengång. Efter  flera års facklig kamp för att rädda sömmerskornas jobb på Eisers fabrik i Skellefteå startades hösten 1979 arbetarkooperativet Norrkläder. Sömmerskorna arbetar tillsammans i små produktionslag och överblickar hela arbetsprocessen. textilkonstnär katrin bawah. Arbetskraftsreserven, väv i bunden rosengång. När kvinnorna behövs i produktionen tar samhället ett visst ansvar för barnavården. Denna service är konjunkturanpassad. I kristider stryps den eller beläggs med högre avgifter. I massmedia och reklam odlas modersmyten. Många kvinnor får därför en tillfällig anknytning till arbetsmarknaden. Arbetslösheten slår hårdast mot äldre kvinnor med liten arbetslivserfarenhet och mot de unga kvinnorna. textilkonstnär katrin bawah. Jeanshistoria, väv i bunden rosengång. Den praktiska arbetsbyxan från mitten av 1800-talet som 100 år senare blev modevara: utsvängda, insvängda, pösiga, tajta, stentvättade, skrubbade, förslitna, märkestyngda, färgade, blekta och dyra. textilkonstnär katrin bawah.
Kvinnoarbete Alternativ produktion Arbetskraftsreserven Jeanshistoria
Modekarusellen, väv i bunden rosengång. Världsekonomin påverkar kjollängden. Goda tider - korta kjolar, dåliga tider - långa kjolar. När kvinnorna behövs i produktionen påverkar det modet. Den som står vid en maskin kan inte vara klädd i rosetter och volanger. Vid dåliga tider drabbas kvinnor av arbetslöshet och då blir det volanger och rysch och pysch igen. textilkonstnär katrin bawah. Att orka - att hinna, del 1 Familjen, bunden rosengång och bildväv. Resultatet av kvinnornas utträde på arbetsmarknaden har blivit dubbla bördor för dem: de ska förvärvsarbeta och ta hand om barn, hem och familj. Många väljer eller tvingas välja deltid med sämre lön, sämre status, sämre sociala förmåner. En arbetstidsförkortning för alla med bibehållen lön underlättar jämställdheten. textilkonstnär katrin bawah. Att orka - att hinna, del 2 Jobbet. bunden rosengång och bildväv. Resultatet av kvinnornas utträde på arbetsmarknaden har blivit dubbla bördor för dem: de ska förvärvsarbeta och ta hand om barn, hem och familj. Många väljer eller tvingas välja deltid med sämre lön, sämre status, sämre sociala förmåner. En arbetstidsförkortning för alla med bibehållen lön underlättar jämställdheten. textilkonstnär katrin bawah. Att orka - att hinna, del 3 Fritiden, bunden rosengång och bildväv. Resultatet av kvinnornas utträde på arbetsmarknaden har blivit dubbla bördor för dem: de ska förvärvsarbeta och ta hand om barn, hem och familj. Många väljer eller tvingas välja deltid med sämre lön, sämre status, sämre sociala förmåner. En arbetstidsförkortning för alla med bibehållen lön underlättar jämställdheten. textilkonstnär katrin bawah.
Modekarusellen Att orka att hinna Familjen, Jobbet och Fritiden
Köp svenska kläder, väv i bunden rosengång. 80% av våra tekovaror är importerade, endast oljeimporten är större. Det finns riksdagsbeslut om 30% självförsörjning på tekovaror. Begränsa importen till 60%. Stoppa importen från fascistländer och frizoner. Från 2 juli 1983 ska importerade kläder ursprungsmärkas. Handla medvetet, köp svenskt! textilkonstnär katrin bawah. Kollektivet, väv i bunden rosengång. 1974 startar Eiser verksamhet i Sollefteå. Den 30 juni 1981 efter tre varsel och uppsägningar ockuperar sömmerskorna fabriken. Ockupationen håller på till den 26 februari 1982. Sömmerskorna bildar ekonomiska föreningen Sollefteå Trikå. textilkonstnär katrin bawah. Lycka till Eiser Strump, väv i bunden rosengång. Efter tio år av utredningar, förhandlingar och olika beslut kom i december 1982 nedläggningsbeslutet för Eiser Strump i Borås. Efter en sittstrejk i januari 1983 togs beslutet tillbaka. Den 23 augusti 1983 kom ett nytt nedläggningsbeslut. Den 15 september sa regeringen: Nedläggningen är framflyttad till 1 juli 1986. Lycka till Eiser Strump. textilkonstnär katrin bawah. Inhemska fibrer, väv i bunden rosengång. Ull, rayon och lin kan vi i vårt klimat producera och förädla i landet. Istället exporterar vi 90% av all rayon och hela tillverkningen är i farozonen. Vi exporterar ull till Tyskland och importerar ullgarn. Många spinnmaskiner passar inte för svensk ull och det finns inte ulltvätterier. Så vi importerar ull till det ullgarn som görs i Sverige. textilkonstnär katrin bawah.
Köp svenska kläder Kollektivet Lycka till Eiser Strump Inhemska fibrer
Rädda svensk Teko, väv i bunden rosengång. 17 september 1981. 30 000 tekoarbetare går ut i en politisk strejk mot regeringens tekopolitik. På 20 år har 96 000 tekojobb försvunnit. textilkonstnär katrin bawah. Fabriksflickor, väv i bunden rosengång. tKvinnokamp. Kamp för jämlikhet. Kamp för att få jobb. Kamp för att behålla jobbet. Kamp för att få jobb och barn - hem att gå ihop. Hur ska kvinnor orka? extilkonstnär katrin bawah.
Rädda svensk Teko Fabriksflickor
Information om utställningen Kvinnor och Teko
Lista på alla vävar i serierna Kvinnor i världen,  Jämställdhet, Kvinnor och Teko
| om mig | stickade kläder | vävda textila bilder | applikationer | utställningar | teckningar | länkar |
copyright © katrin bawah 2004-2011

Sidan uppdaterades 2011-06-24