| hem | vävda bilder| Jämställdhet | Lista på vävar i serien Jämställdhet  |

JÄMSTÄLLDHET
vävda textila bilder
textilkonstnär katrin bawah

KVINNOR OCH TEKO
KVINNOR I VÄRLDEN

Av tolv planerade bilder i en serie kvinnoporträtt har jag hittills vävt sju. Kvinnorna kommer från olika länder spridda över hela världen. Varje bild visar en rad med kvinnofigurer som är klädda i sitt lands typiska klädedräkt avseende stil och färger. Ovanför och under figur-raden har jag vävt mönsterformer som ska förtydliga bilden av det land kvinnan kommer ifrån. Tekniken har förstås sina begränsningar men det har varit en utmaning att skapa de olika stämningarna. Vävarna är sinsemellan mycket olika.

Detta är några av vävarna. Klicka på bilderna för att få se en större bild
Klicka på texten för att få läsa och se detaljer om vävarna
Mauvartoq från Grönland, väv i bunden rosengång ur serien Kvinnor i Världen, textilkonstnär katrin bawah. Madihad från Iran, väv i bunden rosengång ur serien Kvinnor i Världen, textilkonstnär katrin bawah. Mujaki från Sydafrika, väv i bunden rosengång ur serien Kvinnor i Världen, textilkonstnär katrin bawah.
Mauvartoq från Grönland Madihad från Iran Mujaki från Sydafrika
Morning Star från Nordamerika, väv i bunden rosengång ur serien Kvinnor i Världen, textilkonstnär katrin bawah. Maria från Bolivia, väv i bunden rosengång ur serien Kvinnor i Världen, textilkonstnär katrin bawah. Miekko från japan, väv i bunden rosengång ur serien Kvinnor i Världen, textilkonstnär katrin bawah.
Morning Star från Nordamerika Maria från Bolivia Miekko från Japan
KAMPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET

Kvinnosaksfrågor och jämställdhet mellan kvinnor och män har inspirerat mig till att väva bilder. Jämställdheten mellan kvinnor och män löper som en röd tråd även i de andra serierna, Familjen, Rättvisa och Kvinnor och Teko. Men det är viktigt med ett helhetsperspektiv, klasskampen och kvinnokampen måste förenas och föras samtidigt för att vi ska få ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Jag har utvecklat tekniken bunden rosengång så att jag väver med fler skaft och trampor. På så sätt kan jag få två olika ”små” figurer bredvid varandra på samma rad eller större figurer där jag kan visa ännu mer detaljer och olika uttryck för att förstärka berättelsen. Färgsättningen är ofta symboler för olika saker som klasstillhörighet, kamp och ofrihet. Samtidigt vill jag att man ska kunna betrakta mina vävar som dekorativa bilder. Jag gör inte affischkonst. Men jag är feminist.

Kvinnokampen, väv i bunden rosengång ur serien Jämställdhet textilkonstnär katrin bawah. Kvinnorörelsen, väv i bunden rosengång ur serien Jämställdhet textilkonstnär katrin bawah. Kvinnor kan, vill och törs, väv i bunden rosengång ur serien Jämställdhet textilkonstnär katrin bawah.
Kvinnokampen Kvinnorörelsen Kvinnor kan,
vill och törs
Lika lön för lika arbete, väv i bunden rosengång ur serien Jämställdhet textilkonstnär katrin bawah. De osynliga träder fram, väv i bunden rosengång ur serien Jämställdhet textilkonstnär katrin bawah. Kvinnoarbete, bildväv och bunden rosengång ur serien Jämställdhet textilkonstnär katrin bawah.
Lika lön för lika arbete De osynliga träder fram Kvinnoarbete
Sida vid sida, väv i bunden rosengång ur serien Jämställdhet textilkonstnär katrin bawah. Systerskap, väv i bunden rosengång ur serien Jämställdhet textilkonstnär katrin bawah. Kvinnohistoria, bildväv och bunden rosengång ur serien Jämställdhet textilkonstnär katrin bawah.
Sida vid sida Systerskap Kvinnohistoria
Detta är några av vävarna. Klicka på bilderna för att få se en större bild
Klicka på texten för att få läsa och se detaljer om vävarna
Lista på alla vävar i serierna Kvinnor i världen,  Jämställdhet, Kvinnor och Teko
| om mig | stickade kläder | vävda textila bilder | applikationer | utställningar | teckningar | länkar |
copyright © katrin bawah 2004-2011

Sidan uppdaterades 2011-06-24